Ramowy rozkład dnia 2020/2021


RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA „SŁONECZKA” 2020/2021*

7.30-8.30 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć.

8.30- 9.00 Porządkowanie sali, ćwiczenia i zabawy ruchowe oraz muzyczno- ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych

9.00-9.30 Przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe, śpiewanie piosenek

9.30-10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego

 10.00- 10.45 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

 10.45 – 11.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

 11.00-11.30 Obiad/ drugie śniadanie

 11.30 – 12.00 Organizacja zajęć na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia, czynności samoobsługowe.

 12.00- 12.30 Wyciszenie, odpoczynek, leżakowanie słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

 12.30 -13.00 Podwieczorek/ zabawy stoliczkowe

 13.00 – 15.00 Rozchodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne, czynności porządkowe.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA „MOTYLE” 2020/2021*

 

7:30 – 8:00

Łączenie grup. Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne podejmowane  inicjatywy dzieci.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne. Powitanka – zabawa integracyjna

8:30 – 9:00

Czynności higieniczno – porządkowe.

Śniadanie.                                                                                                      

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

10:00 – 10:45

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

10:45– 11:00

Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

11:00 – 11:30

Obiad.

11:30 – 12:15

 

Pobyt na świeżym powietrzu/ w sali: zabawy ruchowe; ze śpiewem; integracyjne; tematyczne.

Gimnastyka (we wtorki).

12:15- 12:30

Spotkania z literaturą, muzykoterapia, bajkoterapia,  zajęcia rytmiczno- muzyczne, zajęcia taneczne.

12:30 – 13:00

Zajęcia i ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

Zabawy dowolne stoliczkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

13:00 – 15:00

Łączenie grup. Rozchodzenie się dzieci.                                               

 * Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od  potrzeb i sytuacji.

 

 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-10-24

Imieniny: Arety, Marty

Statystyki

  • Odwiedziny: 834597
  • Do końca roku: 68 dni
  • Do wakacji: 244 dni