Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

Histora szkoły 1903-2015

 

 

Pod koniec XIX wieku Umieszcz był własnością Gorajskich, od których miejscowi chłopi odkupili dwór i zorganizowali w nim w 1903 roku szkołę. początki oświaty sięgają jednak 1895 roku, od kiedy nauka czytania i pisania odbywała się w budynku niegdyś przeznaczonym dla ekonoma dworskiego.

Pierwszym nauczycielem w roku szkolnym 1904/05 był Pan Wojciech Rozpara. w tym czasie wybudowano budynek gospodarczy i zakupiono ogród o powierzchni 75 arów na potrzeby szkoły. w 1908 roku dach budynku szkolnego został pokryty blachą. Pamiątką tamtego wydarzenia jest chorągiewka blacharzy z wygrawerowaną datą.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Bolesław Stefanik, który nie tylko uczył i wychowywał dzieci, ale był czynnym działaczem społecznym; założył kółko rolnicze, koło młodzieży, z jego inicjatywy powstał sklep w centrum wioski. w okresie rozbiorowym w szkole nie było pełnej swobody w nauczaniu, często dochodziło do ingerencji zaborcy w program nauczania. Mijały lata i nadszedł rok 1914. Zawierucha wojenna nie ominęła Umieszcza. W budynku szkoły zakwaterowane były i wojska rosyjskie, jak i austriackie. Na czas wojny przerwano nauczanie na pięć miesięcy. Po ustąpieniu wojsk nieprzyjacielskich znów rozpoczęła się nauka we wcześniej wyremontowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkoły. We wrześniu 1919 roku rozpoczął się pierwszy nowy rok szkolny w niepodległej Polsce. Po wojnie kierownik Bolesław Stefanik założył bibliotekę liczącą 60 książek. Wiele uwagi poświęcał taż krzewieniu oświaty rolniczej, zachęcał do czytania fachowych czasopism, takich jak " Kurier", "Zielony Sztandar", "Piast" i "Grudziądz". Przekonywał i uczył rolników, jak uprawiać ziemię, siać
i nawozić. Na lekcjach i podczas spotkań koła młodzieży uczył śpiewu pieśni kościelnych i patriotycznych. Koło młodzieży każdego roku wystawiało kilka przedstawień teatralnych, w lecie organizował tzw. Majówki, w czasie których rozgrywane były zawody sportowe. W latach 1926-29 do szkoły uczęszczało łącznie 19 uczniów. Uczniowie mogli już kończyć VII klasę, a najzdolniejsi byli kierowani do gimnazjum w Jaśle. dużo uczniów podejmowało naukę w szkołach zawodowych, dzięki czemu wieś miała swoich rzemieślników. W 1932 roku Bolesław Stefanik przeszedł na emeryturę, a kierownictwo szkoły objął Jarosław Jaworski wraz z żoną Heleną. Nowy kierownik w jednej z sal lekcyjnych zorganizował świetlicę dla koła młodzieży. Odbywały się tam zebrania koła, organizowane były odczyty, kursy gotowania, kroju i szycia, znajdowała się tam także wypożyczalnia książek. 

We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Kierownik szkoły Jarosław  Jaworski żegnał pierwszych rezerwistów, którzy zostali powołąni do wojska w ramach mobilizacji. Po wybuchu wojny przerwa w nauce trwała sześć miesięcy. Później wznowiono nauczanie, ale okupant niemiecki ograniczył pewne przedmioty i programy nauczania. Przestała działać świetlica koła młodzieży, zamarło życie oświatowe
i kulturalne. Po wojnie, wraz z powracającą do wsi ludnością z przesiedlenia, wrócił również nauczyciel Jarosław Jaworski z rodziną. pod jego kierunkiem przeprowadzono prowizoryczny remont szkoły, uporządkowano dwie sale lekcyjne, które zawalone były gruzem. Pierwsze lekcje dla 40 uczniów rozpoczęły się już w kwietniu 1945 roku. Kierownik Jarosław Jaworski pracował w szkole w Umieszczu do roku 1947. Został w pamięci ludzi jako dobry wychowawca młodzieży i opiekun ludzi w czasie okupacji. Dzięki jego pomocy nikt z mieszkańców Umieszcza nie wyjechał na przymusowe roboty do Niemiec. Podczas okupacji udzielał pomocy w nauce młodzieży, która chciała w przyszłości podjąć studia.

W latach 1947-49 funkcję kierownika szkoły pełniła Pani Maria Antosz, a następnie do roku 1953 Pani Barbara Ochała. We wspomnieniach wychowanków pozostała jako osoba bardzo wymagająca. Na podkreślenie zasługuje fakt urządzenia przez nią boiska sportowego. Podjęła się ona także odszukania i przepisania kroniki szkolnej od chwili jej istnienia. W 1953 roku stanowisko kierownika szkoły objął Bolesław Lisowski, który pełnił tę funkcję przez 15 lat. Za jego kadencji w roku szkolnym 1953/54 powstała siedmioklasowa szkoła. Ze względu na małą liczbę uczniów już w roku szkolnym 1955/56 obniżono stopień organizacyjny szkoły do klas I-V. W budynku szkolnym nadal trwały remonty, urządzono dodatkową salę lekcyjną, wymieniono stolarkę, wybudowano piece. 17 stycznia 1959 roku do szkoły podciągnięto energię elektryczną.

W 1968 roku kierownictwo szkoły objęła Pani mgr Stanisława Witkoś. Podjęła ona trud modernizacji i wyposażenia szkoły; dokonano remontu pokrycia dachowego, wyposażono klasy w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, wzrosła liczba książek w bibliotece szkolnej. Mimo bieżących remontów szkoła była w złym stanie technicznym. w 1992 roku założono Społeczny Komitet Budowy szkoły i sporządzono dokumentację budowy. Przewodniczącym Komitetu została Pani Stanisława Witkoś. Od roku 1977 pozostało we wsi tylko trzy klasy. Starsze dzieci dowożone były do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tarnowcu. Od 1986 roku stała się samodzielna i obejmowała klasy I-VI.

We wrześniu 1992 roku dyrektorem szkoły została Pani Danuta Żebracka. Pięć lat pracy na stanowisku dyrektora to przede wszystkim czas budowy nowej szkoły, uczestniczenie w przetargach na wykonywanie prac, poszukiwanie środków finansowych poza budżetem gminy.
W 1997 roku dyrektorem szkoły została Pani Jolanta Żebracka, która funkcję dyrektora szkoły pełniła do 31 sierpnia 2007R. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej szkoły  nastąpiło 16 czerwca 1998 roku, która otrzymała imię Adama Mickiewicza. Na uroczystości obecni byli uczniowie, rodzice, mieszkańcy Umieszcza, wójt gminy Tarnowiec Pan Bogusław Kielar, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, było to doniosłe wydarzenie w historii miejscowości.

Od pierwszego września 2001 roku w budynku szkoły utworzone zostało Publiczne Gimnazjum w Umieszczu. Dyrektorem został Pan Maciej Nowak. 1 września 2007 roku obie szkoły zostały połączone w Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu. Stanowisko dyrektora objął Pan Maciej Nowak.

Zespół Szkół Publicznych  funkcjonował do 31 sierpnia 2015r.

 

 

Kalendarium

Sobota, 2021-05-15

Imieniny: Dionizego, Nadziei

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 913294
  • Do końca roku: 230 dni
  • Do wakacji: 41 dni