Zajęcia dodatkowe

Artykuły

Religia

2015-10-21

Zajęcia religii odbywają się dwa razy w tygodniu dla chętnych dzieci: 

we wtorki od godz 800-830  oraz w środy od 800- 830. W czasie zajęć korzystamy z podręcznika Wydawnictwa Jedność  " Spotkania dzieci Bożych".  Czas katechezy wypełnia wspólna modlitwa, zabawa, nauka piosenek, kolorowanie ilustracji, które nawiązują do najważniejszych wydarzeń biblijnych i sytuacji z życia rodziny.

Czytaj więcej o: Religia

Język angielski

2015-10-11

Rozwijanie umiejętności językowych powinno rozpoczynać się w wieku przedszkolnym, ponieważ jest to najintensywniejszy okres rozwoju mowy dziecka, czyli najlepszy na naukę języków obcych. Umysł dziecka w tym wieku jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny przez co zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych słów zarówno w języku ojczystym jak i w obcym. Zajęcia językowe odbywają się w formie zabawy, z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.

GRUPA "Słoneczka"

czwartki 830-900 i piątki 1300- 1330

 

Grupa "Motyle"

czwartki 800- 830 i piątki 1230- 1300

Czytaj więcej o: Język angielski

Zajęcia logopedyczne

2015-10-11

Okres przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka. W tym czasie rozwija się umiejętność identyfikacji i różnicowania dźwięków mowy, tzw. słuch fonemowy, a na jego bazie umiejętność analizowania i syntetyzowania słuchowego wyrazów oraz pamięć fonologiczna wyrazu i zdania.

Bardzo duże znaczenie w tym wieku mają prowadzone w przedszkolu ćwiczenia, które można podzielić na:

  • ćwiczenia oddechowe

  • ćwiczenia rytmizujące

  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

  • ćwiczenia słuchu fonematycznego

Ćwiczenia z logopedą mają na celu usprawnienie narządów aparatu artykulacyjnego, rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi a także umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych. Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną   i bezstresową formą zabawy.

Grupa "Słoneczka"

piątek 930-1000

 

Grupa "Motyle"

piątek 1000- 1030

Czytaj więcej o: Zajęcia logopedyczne

Logorytmika

2016-11-20

Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno - ruchowych, oddziałujących na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową.

Celem ćwiczeń logorytmicznych jest ukazanie dziecku elementów wspólnych dla muzyki i wypowiedzi tj. tempo, rytm, akcent, melodia, głośność czy artykulacja. Logorytmikę podzielić można na następujące działy: ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia słuchowo-ruchowe oraz ćwiczenia kształcące inwencję twórczą. Ćwiczeniom ruchowym towarzyszy muzyka, która odpowiada za ruch dziecka, reguluje napięcie mięśniowe, wycisza za duże napięcie psychiczne, a w razie potrzeby pobudza dziecko do działania. Poprzez te ćwiczenia kształcona jest u dziecka orientacja kierunkowa, która odgrywa ważną rolę w swobodnym przemieszczaniu się w przestrzeni. Ćwiczenia słuchowo-ruchowe przygotowują dziecko do różnicowania elementów muzycznych, czyli kształcenia prawidłowej koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulują wrażliwość słuchową, uczą odbioru poprawnego wzorca, podawanego przez terapeutę. Ćwiczenia kształcące inwencję twórczą polegają na improwizowanych ruchach do określonej melodii, inscenizacji piosenek, odgrywaniu scenek muzycznych itp.

Zajęcia logorytmiczne odbywają się :

grupa 3,4-latki- poniedziałek 1030-1100

grupa 5,6-latki - co druga środa 1230- 1300

 

Czytaj więcej o: Logorytmika

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

  • Odwiedziny: 825073
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 272 dni