Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

grupa 3, 4- latków 

8.00- 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

  

6.30- 8.30 schodzenie się dzieci- schodzenie się dzieci,  kontakty indywidualne nauczycielki z dziećmi i rodzicami; zabawy w kącikach zainteresowań; zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci , praca wyrównawcza; przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć

8.30-9.00 porządkowanie sali, ćwiczenia zmysłowe, logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne); zabawy ruchowe, muzyczno- ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych

9.00- 9.30- przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe

9.30- 10.00- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zorganizowane z całą grupą według tygodniowego rozkładu zajęć – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego

10.00- 10.45- zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Czynności samoobsługowe przed wyjściem, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia

10.45-11.15- przygotowanie do obiadu/ drugiego śniadania; obiad/ drugie śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe

11.15- 12.00- czynności samoobsługowe przed wyjściem, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia

12.00-13.15 wyciszenie, odpoczynek, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

13.15- 14.00- zabawa ruchowa, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, praca stymulacyjna

14.00- 14.15- przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15- 16.00- słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

grupa 5, 6- latków 

8.00- 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

6.30- 8.00 schodzenie się dzieci- łączenie grup w sali 3,4- latków; zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy integrujące

8.00-8.15 wykonywanie zadań indywidulanych, czynności porządkowo- gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć

 8.15- 8.30  ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8.30- 9.00 śniadanie, higiena jamy ustnej

9.00-11.15  zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery i wycieczki

11.15- 11.30  zabawa ruchowa, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30-12.00 obiad

12.00-13.15  relaksacja, zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, prace stymulująco- kompensujące i wychowawcze, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zabawy w sali lub w terenie

 13.15- 14.00- zabawa ruchowa, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, praca stymulacyjna

14.00- 14.15- przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.15- 16.00- słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

  • Odwiedziny: 825058
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 272 dni