Oferta przedszkola

Głównym założeniem naszego przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły. Propagujemy pogodne, radosne, pełne zabaw i radości dzieciństwo połączone z beztroska nauką, która staje się przyjemnością.

W trosce o wszechstronny rozwój dziecka stosujemy zasady i formy zabawy sprzyjające kreowaniu postaw otwartych; życzliwości,szacunku i tolerancji ; a jednocześnie wspomagających budowanie przez dziecko poczucia własnej wartości i pozytywnego  obrazu własnej osoby. Duży nacisk kładziemy na   kształtowanie społecznych kompetencji dziecka, umiejętności funkcjonowania i współdziałania w grupie, nawiązywania relacji interpersonalnych, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz  rozwiązywania konfliktów. 

  Szczególny nacisk będziemy kłaść na naukę języka angielskiego oraz szereg zajęć sportowo – rekreacyjnych skierowanych na rozwój dzieci.

Proponujemy pakiet zajęć:

- zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, muzyczne, plastyczne oraz doskonalące samodzielność dziecka

- zajęcia z języka angielskiego: codzienne zajęcia z lektorem dla grupy 5,6-latków i 3 x tyg dla grupy 3,4-latków

- katecheza dla dzieci (1 godz. tyg. klasa 5,6-latków)

- zajęcia plastyczne, techniczne

- zajęcia umuzykalniające

- zajęcia ruchowe

- edukacja komputerowa

– zabawy i zajęcia z tablicą interaktywną;

- zajęcia biblioteczne,

- bajkoterapia;

- zajęcia kulinarne

Proponujemy także pakiet zajęć dodatkowych :

- zajęcia logopedyczne( według potrzeb)

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne). Podczas zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

- logorytmika( dla wszystkich dzieci)

Jest metodą stosowaną w postępowaniu logopedycznym, opartą na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Zajęcia ruchowe są ściśle związane z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na odpowiednio skompletowanym instrumentarium. Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych.

- gimnastyka korekcyjna (według potrzeb)

- zajęcia na krytej pływalni;

- rytmika

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

- wycieczki edukacyjne

- spacery, zabawy na placu zabaw

- wizyty teatrzyków; prezentacja przedstawień przygotowanych przez uczniów szkoły podstawowe

Zapraszamy!

Kalendarium

Sobota, 2020-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Statystyki

  • Odwiedziny: 825059
  • Do końca roku: 96 dni
  • Do wakacji: 272 dni